Branżowa Szkoła

STRUKTURA OŚRODKA » Branżowa Szkoła

 • Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
  Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
 • Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
  Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
 • Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
  Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
 • Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
  Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
 • Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
  Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
 • Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
  Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
 • Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
  Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
 • Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
  Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
 • Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
  Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
 • Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
  Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
 • Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
  Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
 • Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
  Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia

Nadrzędnym celem kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia jest umożliwienie młodzieży solidne przygotowanie do wykonywania określonego zawodu.

  

„Powiedz mi, to zapomnę.  Naucz mnie, to może zapamiętam. 

Zaangażuj mnie, to się nauczę.” 

Benjamin Franklin

 

Dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oferujemy kształcenie w zawodach:

- kucharz,
- ślusarz,
- stolarz,
- sprzedawca,
- ogrodnik,
- pracownik pomocniczy fryzjera,
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
- pracownik pomocniczy krawca,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
- monter sieci instalacji sanitarnych.


Warunki przyjęcia, wymagane dokumenty: 

 

- wniosek rodzica (prawnego opiekuna),
- aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną,
- uzupełnione podanie o przyjęcie do szkoły,
- skrócony odpis aktu urodzenia,
- przedstawienie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty,
- 2 zdjęcia legitymacyjne,
- zaświadczenie lekarza medycyny pracy do nauki zawodu.

 
Organizacja pracy:
 

 

- Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata.
- Szkoła umożliwia swoim uczniom odbycie praktyk zawodowych w zawodzie kucharz na terenie warsztatów szkolnych.
- Podczas zajęć praktycznych zapewniamy młodzieży stałą opiekę nauczyciela.
- Po ukończeniu szkoły uczniowie zdają egzamin państwowy, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie kucharz oraz otrzymują certyfikat.
- Uczniowie kształcący się w innych zawodach edukację realizują w klasach tzw. wielozawodowych, integrujących uczniów różnych zawodów. Nauka w tego typu klasach odbywa się na dwóch płaszczyznach: ogólnej i zawodowej.
- Przygotowanie ogólne prowadzone jest przez kadrę pedagogiczną SOSW w Słupcy. Uczniowie różnych zawodów wspólnie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnych, takich jak: język polski, matematyka, język obcy, podstawy przedsiębiorczości, geografia, chemia, biologia, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, informatyka oraz religia.
- Przygotowanie zawodowe ma formę teoretyczną i praktyczną.
- Teoretyczne przygotowanie zawodowe realizowane jest w zawodzie kucharz w naszej szkole, dla pozostałych zawodów w postaci kursów zawodowych, prowadzonych przez wykwalifikowane ośrodki szkoleniowe. Każdy uczeń zobligowany jest do zaliczenia właściwego dla jego zawodu kursu. Kursy mają formę etapową.
- Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w wybranych przez siebie firmach jako pracownicy młodociani. Wszelkie kwestie związane z zatrudnianiem pracowników młodocianych regulują przepisy Kodeksu Pracy.
- Istnieje możliwość zakwaterowania w internacie oraz korzystania ze stołówki szkolnej.
 

„Jest tylko jeden sposób nauki.  Poprzez działanie. 

Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania do tej wiedzy.”  

Paulo Coelho

 

Dla uczniów w zawodzie kucharz nasz ośrodek gwarantuje praktyczne zajęcia w pełni wyposażonej pracowni gastronomicznej. Młodzież w miłej atmosferze przygotowują smaczne dania.

 

Możemy poszczycić się 100% zdawalnością egzaminu praktycznego w tym zawodzie. Nasi uczniowie bardzo chętnie i aktywnie biorą udział w różnego rodzaju konkursach kulinarnych lub związanych z obsługą klienta, zdobywając przy tym wspaniałe nagrody i zaszczytne miejsca.

 

Swoją pasję do gotowania można realizować poprzez trwającą innowację pedagogiczną „Smaki pór roku. Tradycyjne przepisy”. Dzięki produktom „Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców” ze Strzałkowa szalejemy w kuchni z jeszcze większym zaangażowaniem.

 


Każdy z nas ma w sobie wiele talentów, trzeba je tylko odkryć i umiejętnie rozwijać.

Nasza szkoła nie tylko uczy, ale umożliwia wszechstronny rozwój. Poprzez udział w zajęciach artystycznych i sportowych wychowankowie realizują swoje marzenia. Korzystamy z dobrego zaplecza sportowego tj. sali gimnastycznej, siłowni, boiska Orlik. Krzewić ducha zdrowej rywalizacji uczy nauczyciel, który jest trenerem z licencją UEFA B.

 

Formą relaksu i odskoczni od codziennego życia są zajęcia artystyczne, które pozwalają na uaktywnianie swoich fantazji, odkrywają zainteresowania, a zdobyte umiejętności przynoszą korzyści zarówno w relacjach z innymi ludźmi, jak również w dalszych sukcesach szkolnych.

 

Nie tylko się uczymy, ale też bawimy. Doskonałą integracją dla uczniów i nauczycieli są wspólne wyjazdy np. do kręgielni czy spotkania noworoczne wspólnie z rodzicami.

 

  „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.”        
                                                                                       Seneka Młodszy