WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

Godziny zajęć lekcyjnych:  

      

                      

1.

7-45-8.30

2.

8.35-9.20

3.

9.30-10.15

4.

10.30-11.15

5.

11.25-12.10

6.

12.20-13.05

7.

13.20-14.05

8.

14.10-14.55

 

 

 

 

 

 

 

  Szanowni Rodzice i Uczniowie !

 

 

 

  Dyrektor SOSW w Słupcy uprzejmie informuje, iż zgodnie z decyzją MEiN i MZ skrócony zostaje czas nauki zdalnej dla uczniów szkoły podstawowej klas V- VIII, uczniów branżowej szkoły I stopnia i szkoły przysposabiającej do pracy. 

 

  Od 21 lutego 2022 r. wracamy wszyscy do trybu nauki stacjonarnej.

 

 

 

 /-/  Anna Mydłowska 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Słupcy

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

 

  Dyrektor SOSW w Słupcy uprzejmie informuje, że od 31 stycznia 2022r. do 27 lutego 2022r.
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ograniczone w części zostaje funkcjonowanie placówki tj. w szkole podstawowej klasy V-VIII, branżowej szkole I stopnia i szkole przysposabiającej do pracy, nauka odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość.

Nauczyciele będą komunikować się z rodzicami i uczniami telefonicznie, poprzez e-dziennik, a materiały do samodzielnej pracy dziecka w domu, będą przesyłane bezpośrednio na adres e-mail ucznia w ramach Google Classroom.

 Uczniowie mają obowiązek uczyć się samodzielnie w warunkach domowych, a w przypadku niejasności konsultować się z nauczycielami. Należy na bieżąco śledzić stronę internetową ośrodka i komunikaty dla rodziców i dzieci. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny: sekretariat tel. 63/2752018.

 

W trybie stacjonarnym – na terenie ośrodka – prowadzone będą zajęcia:

- w przedszkolu,

- w szkole podstawowej klasy I-IV,

- zajęcia praktycznej nauki zawodu,

- zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,   

- zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. 

                 

 

 /-/  Anna Mydłowska

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Słupcy

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

K O M U N I K A T

 

 Dyrektor SOSW w Słupcy informuje, iż od dnia 01.01.2022 roku planowana jest zmiana opłat za żywienie uczniów, która wynosić będzie 14 zł za całodzienne wyżywienie wychowanka.

 

    Z poważaniem

/-/ Anna Mydłowska

    Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Słupcy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Szanowni Państwo Rodzice!

 

 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Słupcy uprzejmie informuję, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół podstawowych i ponadpodstawowych w dniach od 20.12.2021 do 9.01. 2022r  nasz ośrodek pracuje w trybie stacjonarnym, a zatem wszystkie zajęcia odbywają się na terenie szkoły. 

 

 

Z poważaniem 

/-/Anna Mydłowska

 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 w Słupcy

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice i Uczniowie !

 Dyrektor SOSW w Słupcy uprzejmie informuje, że od 17 maja 2021r. przywrócona do trybu stacjonarnego zostaje nauka we wszystkich klasach  szkoły podstawowej, szkoły przysposabiającej do pracy i branżowej szkoły I stopnia.

 

 /-/  Anna Mydłowska

 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 w Słupcy

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice i Uczniowie !

  Dyrektor SOSW w Słupcy uprzejmie informuje, że od 4 maja 2021r. do 14 maja 2021r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci, utrzymane zostaje ograniczenie w funkcjonowaniu placówki tj. w szkole podstawowej klasy IV -VIII, branżowej szkole I stopnia, szkole przysposabiającej do pracy nauka odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Stacjonarnie odbywać się będą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęcia praktycznej nauki zawodu.                                                  

Przywrócona do trybu stacjonarnego zostaje nauka w klasach I-III szkoły podstawowej.

 

/-/  Anna Mydłowska

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Słupcy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice i Uczniowie !

  Dyrektor SOSW w Słupcy uprzejmie informuje, że od 26 kwietnia 2021r. do 02 maja 2021r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci, utrzymane zostaje  ograniczenie w funkcjonowaniu placówki tj. w szkole podstawowej klasy I -VIII, branżowej szkole I stopnia, szkole przysposabiającej do pracy nauka odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Stacjonarnie odbywać się będą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.                                                 

Przywrócone do trybu stacjonarnego zostają również praktyki zawodowe na terenie SOSW i u pracodawców.                   

Na terenie szkoły organizowane są zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wznowiona zostaje całodobowa opieka wychowawcza ośrodka dla uczniów odbywających praktyki zawodowe.

                                                                                                                    

/-/  Anna Mydłowska

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Słupcy

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice i Uczniowie !

  Dyrektor SOSW w Słupcy uprzejmie informuje, że od 19 kwietnia 2021r. do 25 kwietnia 2021r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci, wprowadza się  ograniczenie w funkcjonowaniu placówki tj. w szkole podstawowej klasy I -VIII, branżowej szkole I stopnia, szkole przysposabiającej do pracy, zajęciach praktycznej nauki zawodu nauka odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 Stacjonarnie odbywać się będą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.                     

 Na terenie szkoły organizowane są również zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ograniczona jest całodobowa opieka wychowawcza ośrodka (nie funkcjonuje internat).

  

/-/  Anna Mydłowska

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Słupcy

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice i Uczniowie !

 Dyrektor SOSW w Słupcy uprzejmie informuje, że od 12 kwietnia 2021r. do 18 kwietnia 2021r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci, wprowadza się  ograniczenie w funkcjonowaniu placówki tj. w szkole podstawowej klasy I -VIII, branżowej szkole I stopnia, szkole przysposabiającej do pracy, zajęciach praktycznej nauki zawodu nauka odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Przywrócone zostają stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.                     

Na terenie szkoły organizowane są również zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

/-/  Anna Mydłowska

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Słupcy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice i Uczniowie !

Dyrektor SOSW w Słupcy uprzejmie informuje, że od 27 marca 2021r. do 9 kwietnia 2021r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci, wprowadza się całkowite ograniczenie w funkcjonowaniu placówki tj. w szkole podstawowej klasy I - VIII, branżowej szkole I stopnia, szkole przysposabiającej do pracy, w przedszkolu, zajęciach praktycznej nauki zawodu, zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych i zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju nauka odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

/-/  Anna Mydłowska

 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 w Słupcy

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice i Uczniowie !

Dyrektor SOSW w Słupcy uprzejmie informuje, że od 22 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadza się dodatkowe ograniczenia w funkcjonowaniu placówki tj. w szkole podstawowej klasy I -VIII, branżowej szkole I stopnia i szkole przysposabiającej do pracy, nauka odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W trybie stacjonarnym – bez zmian – prowadzone będą zajęcia:

- w przedszkolu,

- zajęcia praktycznej nauki zawodu,     

- zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,                                                                 

- zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.                                                               

 

/-/  Anna Mydłowska

 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 w Słupcy

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Szanowni Rodzice i Uczniowie !

Dyrektor SOSW w Słupcy uprzejmie informuje, że od 15 marca 2021r. do 28 marca 2021r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nadal ograniczone w części zostaje funkcjonowanie placówki tj. w szkole podstawowej klasy IV-VIII, branżowej szkole I stopnia i szkole przysposabiającej do pracy, nauka odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W trybie stacjonarnym – bez zmian – prowadzone będą zajęcia:

- w przedszkolu,

- w szkole podstawowej klasy I-III,

- zajęcia praktycznej nauki zawodu, 

- zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,

- zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

 /-/  Anna Mydłowska

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Słupcy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice i Uczniowie !

   Dyrektor SOSW w Słupcy uprzejmie informuje, że od 1 marca 2021r. do 14 marca 2021r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nadal ograniczone w części zostaje funkcjonowanie placówki tj. w szkole podstawowej klasy IV-VIII, branżowej szkole I stopnia i szkole przysposabiającej do pracy, nauka odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczyciele będą komunikować się z rodzicami i uczniami telefonicznie, poprzez e-dziennik, a materiały do samodzielnej pracy dziecka w domu, będą przesyłane bezpośrednio na adres e-mail ucznia w ramach Google Classrom.

Z uczniami u których występują problemy z dostępem do Internetu, nauczyciele będą komunikować się za pomocą poczty tradycyjnej (przesyłanie materiałów listem poleconym).

Uczniowie mają obowiązek uczyć się samodzielnie w warunkach domowych, a w przypadku niejasności konsultować się z nauczycielami. Należy na bieżąco śledzić stronę internetową ośrodka i komunikaty dla rodziców i dzieci. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny: sekretariat tel. 063/2752018,

W trybie stacjonarnym – bez zmian – prowadzone będą zajęcia:
- w przedszkolu,
- w szkole podstawowej klasy I-III,
- zajęcia praktycznej nauki zawodu,
- zajęcia