PROMOCJA ZDROWIA

 

Realizacja programów z edukacji zdrowotnej w roku szkolnym 2023/2024:

 

PRZEDSZKOLE

PROGRAMY EDUKACYJNE:

1. Wojewódzki program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” - dzieci 5,6-letnie i ich rodzice.

2. Ogólnopolski program edukacyjny „SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE” – dzieci 5,6-letnie
i ich rodzice

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

PROGRAMY EDUKACYJNE:

4. Ogólnopolski program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „BIEG PO ZDROWIE” – uczniowie klasy IV 

5. Ogólnopolski program edukacyjny „TRZYMAJ FORMĘ” – uczniowie kl. V-VIII AKCJE PROZDROWOTNE, informacyjno-edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej:

- Światowy Dzień Zdrowia  – 7 kwietnia 2024

- Światowy Dzień bez Tytoniu – 31 maja 2024

- Światowy Dzień Rzucania Palenia – 3 czwartek listopada (16.11.2023)

- Światowy Dzień AIDS – 01.12.2023

- Profilaktyka HIV/AIDS – kl. VIII 

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA  

1. Program GIS „ARS, czyli jak dbać o miłość” - profilaktyka uzależnień – IX edycja 

2. Program wojewódzki „Wybierz życie – pierwszy krok” – profilaktyka raka szyjki macicy–uczniowie klas I

3. Program GIS „Znamię! Znam je?” – profilaktyka czerniaka – uczniowie kl. I

4. Narodowy Program Zdrowia:
a/w ramach profilaktyki tytoniowej:

 - „Światowy Dzień Rzucania Palenia” – akcja antynikotynowa – cała społeczność szkolna 

 - „Światowy Dzień bez Tytoniu” – akcja antynikotynowa – cała społeczność szkolna – 31 maja 2024 r.

b/ w ramach profilaktyki HIV/AIDS

 - Światowy Dzień AIDS – 1 grudnia Obchody Światowego Dnia AIDS

 c/ w ramach profilaktyki używania „nowych narkotyków” z wykorzystaniem broszury „Smak życia czyli debata o dopalaczach”. 

 d/ w ramach profilaktyki chorób nowotworowych profilaktyka raka piersi – 15 października – Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi–cały październik miesiącem Profilaktyki Raka Piersi

 e/w ramach profilaktyki chorób zakaźnych

 

                                                    

                                                                          koordynator d.s. promocji zdrowia -  Iwona Łysiak 

 

 

 

**********************************************************************************************

Realizacja programów w roku szkolnym 2022/2023:
- Ogólnopolski program edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne” – dla dzieci 5,6-letnich i ich rodziców,
- Wojewódzki program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” - dla dzieci 5,6-letnich i ich rodziców,
- Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce – Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu,
- Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj formę” – dla uczniów klas V-VIII,
- Profilaktyka HIV/AIDS - dla uczniów klas: I –III BS / I-III SPP,
- Ogólnopolski program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” – dla uczniów klasy IV,
- „Program dla szkół”,
- Program "ARS, czyli jak dbać o miłość?" dla uczniów klas I-III BS,
- Program - "Znamię! Znam je?" – dla uczniów klas I-III BS,
- Program- profilaktyka raka macicy- "Wybierz życie - pierwszy krok" dla uczniów klas I-III BS.