DOBRE PRAKTYKI

 

W ramach działań profilaktycznych naszej szkoły zapraszamy do lektury:

 

Jestem bezpieczny w sieci!

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych

 

 

Ilustracje, filmy, animacje itp. zaczerpnięte są z różnych stron internetowych, żadne naruszenia praw autorskich nie są zamierzone. Materiały opublikowane wykorzystane są do celów edukacyjnych.