Przedszkole

STRUKTURA OŚRODKA » Przedszkole

 • Przedszkolaki
  Przedszkolaki
 • Przedszkolaki
  Przedszkolaki
 • Przedszkolaki
  Przedszkolaki
 • Przedszkolaki
  Przedszkolaki
 • Przedszkolaki
  Przedszkolaki
 • Przedszkolaki
  Przedszkolaki
 • Przedszkolaki
  Przedszkolaki
 • Przedszkolaki
  Przedszkolaki

„Każde dziecko jest  chodzącym cudem, jedynym,

wyjątkowym i niezastąpionym.”

Phil Bosmans

 

Każde dziecko może odnieść sukces, a jego wymiar zależy od możliwości funkcjonalnych. Dla jednego dziecka i jego najbliższych sukcesem może być samodzielne jedzenie, dla innego możliwość podjęcia nauki w szkole. Przedszkole specjalne jest dla dziecka szansą na pokonywanie trudności rozwojowych. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną może się ono przyczynić do minimalizowania stopnia niepełnosprawności i wydobycia potencjału rozwojowego tak, aby w przyszłości dzieci były w miarę swych możliwości samodzielne, potrafiły komunikować się z otoczeniem i mogły korzystać z form edukacji dostosowanych do ich specjalnych potrzeb psychofizycznych. Głównym celem naszego przedszkola jest pomoc dzieciom z niepełnosprawnością. Zapewniamy im profesjonalną opiekę wielu specjalistów. Dzięki indywidualnemu podejściu każde dziecko posiada dostosowane do siebie pomoce oraz ma możliwość uczestnictwa w zajęciach, które mają na celu jak najlepsze usprawnienie go. Jest to miejsce, gdzie dziecko znajduje bezpieczeństwo, opiekę i edukację w mniej liczebnie grupie niż w zwykłych placówkach. Wprowadzamy dzieci w otaczający, mało znany im świat, czyniąc ich uczestnikami życia społecznego na miarę ich możliwości.


Dążymy do tego, aby dzieci z naszej placówki znały swoje możliwości i stopniowo osiągały coraz wyższy stopień
samodzielności we wszystkich aspektach rozwoju.


Aby to wszystko osiągnąć: 

·        do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie poprzez uwzględnianie jego możliwości i ograniczeń,

·        tworzymy indywidualne programy terapeutyczne, które uwzględniają specjalne potrzeby edukacyjne,

·        zapewniamy im poczucie bezpieczeństwa, wsparcie, akceptację, życzliwość oraz miłą atmosferę podczas pobytu w przedszkolu,

·        przygotowujemy zajęcia oraz pomoce dydaktyczne w taki sposób, aby uwzględniały one możliwości dzieci,

·        zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, która dba o dobro i rozwój dzieci,

·        stosujemy zasadę otwartych drzwi, co pozwala na przekazywanie rodzicom rzetelnych informacji na temat ich dzieci,

·        stosujemy ideę integracji poprzez uczenie szacunku do siebie oraz innych,

 

Przedszkole funkcjonuje 5 dni w tygodniu: od godz. 8.00 do 13.00 (13. 30). Oprócz zajęć wychowawczo-dydaktycznych dzieci korzystają  z zajęć rewalidacji indywidualnej, rytmiki i religii.  W Przedszkolu prowadzona jest  wieloprofilowa  intensywna edukacja i terapia  dzieci od 3 roku życia. Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny jest dostosowany do wieku rozwojowego każdego dziecka i pozwala osiągnąć jak najlepsze efekty wychowawcze, edukacyjne, rewalidacyjne. 

 

Celem kadry pedagogicznej przedszkola jest dbałość o rozwój emocjonalny poprzez zaspakajanie podstawowych potrzeb swoich wychowanków:

·        bezpieczeństwa,

·        kontaktu z ludźmi,

·        potrzebę zabawy,

·        potrzebę pełnej aktywizacji

     

GRUPA  TYGRYSKI  w  roku  szkolnym  2019/2020

Nasze działania:

·        pomagamy w rozwijaniu  tak ważnej dla naszych dzieci samodzielności i poczucia dumy z własnych osiągnięć poprzez udział w licznych przedstawieniach

·        Tygryski chętnie uczestniczą w zajęciach plastycznych i sensoplastycznych    

·        bierzemy udział w spotkaniach integracyjnych i innowacjach pedagogicznych


Przedszkolaki mają wiele różnych możliwości rozwijania swoich zainteresowań, zdobywając wiedzę o otaczającym świecie

·        Dzieci spędzają miło czas na świeżym powietrzu i podczas wspólnych zabaw w plenerze

·        Wspaniała zabawa podczas zajęć rozchmurzy niejedną buzię…