Zajęcia dodatkowe

NASZA OFERTA » Zajęcia dodatkowe

1. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

2. Zajęcia usprawniające techniki szkolne

3. Zajęcia kompensacyjne z elementami kinezjologii edukacyjnej

4. Zajęcia logopedyczne

5. Korekta wad postawy z elementami gimnastyczno – tanecznymi

6. Terapia poprzez plastykę i muzykę

7. Zajęcia kompensacyjne wspomagane techniką komputerową

8. Zajęcia rozwijające wyobraźnię i myślenie – nasz teatrzyk