Biblioteka ICIM

NASZA OFERTA » Biblioteka ICIM

 • Uczniowie w bibliotece
  Uczniowie w bibliotece
 • Uczniowie w bibliotece
  Uczniowie w bibliotece
 • Uczniowie w bibliotece
  Uczniowie w bibliotece
 • Uczniowie w bibliotece
  Uczniowie w bibliotece

“Biblioteka jest miejscem zaczarowanym, blisko tu do bajki i prawdy, do uśmiechu, do wzruszeń…”

(Barbara Lewandowska)

Biblioteka szkolna jest integralną ale i wyjątkową pracownią Ośrodka, to miejsce gdzie przenikają się wszystkie procesy terapeutyczne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.  Stanowi dla uczniów i nauczycieli multimedialne centrum informacyjne. Pełni rolę pracowni ogólnoprzedmiotowej wspomagającej realizację programów nauczania i wychowania oraz służy procesowi podnoszenia jakości pracy Ośrodka.

Biblioteka w pełni współpracuje z kadrą pedagogiczną:

 • w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej,

 • w dokształcaniu i doskonaleniu się,

 • w gromadzeniu zbiorów,

 • w rozbudzaniu zainteresowań czytelniczych,

 • w popularyzowaniu literatury,

 • w rozwijaniu kultury czytelniczej i społecznej uczniów,

 • w przygotowaniu uczniów do korzystania z informacji,

 • w przezwyciężaniu trudności uczniów w uczeniu się i nabywaniu kompetencji niezbędnych w dorosłym życiu,

 • w opiece nad uczniami, kierując się zasadą partnerstwa, pomocy i wzajemnego zrozumienia.

 

Nasza biblioteka poprzez swą działalność jest miejscem, gdzie każdy uczeń może znaleźć coś dla siebie, i co ważne, każdy może tutaj spędzić czas w trakcie przerwy oraz przed i po lekcjach. Każdy uczeń w bibliotece jest potrzebny i akceptowany poprzez udział w różnych imprezach czytelniczych organizowanych dla całej społeczności szkolnej.

 1. W naszej bibliotece każdy uczeń może:

 • wypożyczać i przeglądać ciekawe książki,

 • odrabiać zadania domowe,

 • szukać informacji na interesujące cię tematy,

 • pytać i znaleźć odpowiedź na nurtujące cię pytania,

 • poprosić o radę nauczyciela bibliotekarza,

 • zaprezentować swoje umiejętności i zainteresowania,

 • czuć się swobodnie i bezpiecznie,

 • brać udział w konkursach i imprezach czytelniczych,

 • pomagać w pracach biblioteczno-technicznych,

 • korzystać z komputerów, multimediów i Internetu, w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM), 

 • miło spędzić czas,

 • uśmiechać się,

 • pracować i odpoczywać w spokoju,

 • spotkać koleżanki i kolegów.

W roku szkolnym biblioteka współorganizuje szkolne imprezy i uroczystości, konkursy recytatorskie, ortograficzne, literackie da uczniów z poszczególnych etapów edukacyjnych. Relacje z tych wydarzeń zamieszczane są w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie głównej Ośrodka.