Dogoterapia

INNOWACJE  » Dogoterapia

  • Dzieci podczas zajęć
    Dzieci podczas zajęć
  • Dzieci podczas zajęć
    Dzieci podczas zajęć
  • Dzieci podczas zajęć
    Dzieci podczas zajęć

Dogoterapia jest jedną z metod wspomagających psychoterapię i edukację. Motywatorem jest specjalnie wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę.

 

Celem dogoterapii jest: 
- usprawnianie motoryki dużej i małej,
- rozwój słownictwa,
- oddziaływanie na zmysły,
- rozwijanie i usprawnianie werbalnego porozumiewania się,
- rozwijanie spostrzegawczości, pamięci,
- motywowanie do podejmowania nowych zadań,
- kształtowanie pozytywnych emocji wychowanka,
- łagodzenie stresu, samotności,
- kształtowanie podstawowych pojęć matematycznych,
- wspomaganie i usprawnianie nauki czytania,
- stwarzanie warunków do relaksacji, wyciszenia się.

 

Terapia z udziałem psa w naszej placówce obejmuje następujące formy:

 

AAA - Animal Assisted Activities - są to zajęcia, których celem jest dostarczanie pozytywnych emocji i satysfakcji przebywania z psem. Opierają się na spontanicznej zabawie.

 

AAE - Animal Assisted Education - są to zajęcia mające na celu usprawnianie sfery intelektualnej i poznawczej dziecka. Pies, spełniający rolę motywatora, stwarza bardziej przyjazne warunki do przyswajania wiedzy. Zajęcia tego typu prowadzone są w mają określony scenariusz.

 

W zajęciach dogoterapii biorą udział dzieci w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Terapia wspomaga rozwój dzieci, dostarcza i pogłębia ich wiedzę na temat prawidłowego i bezpiecznego postępowania z psem, zarówno własnym jak i obcym, a także pokazuje zakres obowiązków, jakie spoczywają na właścicielu psa. Podczas zajęć wykonujemy wiele ćwiczeń i zabaw, które mają służyć wszechstronnemu rozwojowi podopiecznych. 

 

Uczestnicy zajęć mają bezpośredni kontakt z psem - dotykają go, głaszczą, wydają mu polecenia. Pies jest nauczony pracy z dziećmi. Nie denerwuje się, gdy coś się im nie uda. Jest cierpliwy, tolerancyjny, pełen ciepła i spokoju. Całkowicie poddaje się aktywności osoby niepełnosprawnej. Pozwala odczuć zadowolenie i satysfakcję z podejmowanych zadań. Przede wszystkim pies mobilizuje do działania, wzbudza motywację do wykonywania zaproponowanego przez terapeutę ćwiczenia. Chęć nawiązania bliskiego kontaktu ze zwierzęciem powoduje, że dzieci starają się wykonywać ćwiczenia bez pomocy i wsparcia. Dzięki temu szybciej osiągają samodzielność.