Mali odkrywcy - poznawanie przez doświadczanie

INNOWACJE  » Mali odkrywcy - poznawanie przez doświadczanie

 • Dzieci podczas zajęć
  Dzieci podczas zajęć
 • Dzieci podczas zajęć
  Dzieci podczas zajęć
 • Dzieci podczas zajęć
  Dzieci podczas zajęć

„Odkrywać, to znaczy wiedzieć to, 

co wszyscy widzą i myśleć tak, 

jak nikt dotąd nie myślał”

 

                     Albert Szend Gyorgyi

 

Innowacja pedagogiczna „MALI ODKRYWCY – POZNAWANIE PRZEZ DOŚWIADCZANIE” jest wynikiem rozważań, jak w nieskomplikowany sposób wyjaśnić i opisać uczniom proste, zdawałoby się oczywiste fakty z życia codziennego. 

Dzieci w czasie cyklu zajęć poznają zależności między ziemią, wodą, ogniem i powietrzem. Te nowatorskie zajęcia umożliwią wdrożenie naszych uczniów do odważnego podejmowania działań, które rozbudzą w nich twórczą, kreatywną i badawczą postawę.

Podczas spotkań realizowanych dzieci stworzą mini laboratoria, w których odbywać się będą eksperymenty i doświadczenia. 

Zajęcia będą odbywać się od X 2019 roku i planowane są na rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021. 

 

 

Adresaci programu:

 • uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,

 • uczniowie IV – VIII szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

 • uczniowie indywidualnego nauczania przyporządkowani do poszczególnych klas uwzględnionych w programie innowacji.

   

 

Organizatorzy: J. Wachowska, M. Majewska, M. Jóźwiak, E. Kierzek - Gulczyńska

 

Zapraszamy do Aktualności:

"Mali odkrywcy - odkrywanie przez doświadczanie"