Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla szkół

2020-03-02

Aktualności » Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla szkół

Wykaz rekomendacji dla dyrektorów szkół przedstawia się następująco:

Dyrektorze

  • porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; – w poniedziałek (02. marca 2020r.) na godzinach wychowawczych nauczyciele przypomną uczniom wyżej wymienione zasady

  • wywieś w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej; – instrukcje te są wywieszone w łazienkach szkolnych

  • zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły – zwracam się do Państwa z prośbą o nieprzysyłanie dzieci z objawami przeziębienia i choroby

  • zwróć uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy – przekazałam nauczycielom komunikat w tej sprawie

  • poinformuj ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw; – informacja ta zostanie przekazana uczniom w poniedziałek 02. marca

  • odwołaj lub nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa – nie planuje się wycieczek w rejony zagrożone

  • poinformuj rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego – nikt z rodziców nie informował szkoły o takich objawach u dziecka

  • powiadom rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368); – przekazuję Państwu tę informację

  • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych –tel. 800 190 590 (czynna całodobowo) – komunikaty będą regularnie sprawdzane, zaś Państwu przekazuję informację o działaniu infolinii Ministerstwa Zdrowia, czynnej całodobowo pod w/w numerem.

 

Oficjalna rządowa strona internetowa, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: 

www.gov.pl/koronawirus