PROJEKT EDUKACYJNY: SZLACHETNIE I ZDROWO Z MAŁPKĄ IWONĄ

2021-10-11

Aktualności » PROJEKT EDUKACYJNY: SZLACHETNIE I ZDROWO Z MAŁPKĄ IWONĄ

  • BANER-PROJEKT
    BANER-PROJEKT

W roku szkolnym 2021/2022 klasa I- III SP L oraz grupy wychowawcze w internacie biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „SZLACHETNIE I ZDROWO Z MAŁPKĄ IWONĄ”.

 

OPIS PROJEKTU:

Postacią przewodnią projektu jest małpka Iwona, która jest strażniczką szlachetnych zachowań, przestrzegania zasad zdrowego żywienia oraz dbania o przyrodę. W poszczególne dni będzie tłumaczyła, jak być grzecznym, jak żyć zdrowo, jak żyć w zgodzie z naturą.

Projekt składa się z trzech modułów tematycznych:

I Moduł SZLACHETNOŚĆ

II Moduł ZDROWIE

III Moduł PRZYRODA

 

CELE PROJEKTU:

-kształtowanie postaw szlachetności,

-kształtowanie postaw dbałości o zdrowie, rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie,

-rozwijanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne,

-integracja zespołu przedszkolnego/klasowego,

-współpraca placówek oświatowych.

 

Projekt uwzględnia podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 w zakresie:

  1. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  2. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.