Procedury organizowania zajęć w szkole

2020-05-24

Aktualności » Procedury organizowania zajęć w szkole

PROCEDURY ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA, ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH, ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH oraz KONSULTACJI w SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM w SŁUPCY podczas PANDEMII COVID – 19

 

Załącznik nr 1: 
OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ REALIZOWANYCH NA TEREN SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO –WYCHOWAWCZEGO  W SŁUPCY PODCZAS PANDEMII COVID-19

 

Załącznik nr 2: 
ANKIETA DLA RODZICA/ OPIEKUNA WSTĘPNA KWALIFIKACJA DO UDZIALU DZIECKA/UCZESTNIKA W ZAJĘCIACH BEZPOŚREDNICH