OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY ,,MUTYZM WYBIÓRCZY- O LĘKU BEZ LĘKU''

2022-02-02

Aktualności » OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY ,,MUTYZM WYBIÓRCZY- O LĘKU BEZ LĘKU''

 • PROJEKT EDUKACYJNY
  PROJEKT EDUKACYJNY
 • PROJEKT EDUKACYJNY
  PROJEKT EDUKACYJNY
 • PROJEKT EDUKACYJNY
  PROJEKT EDUKACYJNY
 • PROJEKT EDUKACYJNY
  PROJEKT EDUKACYJNY
 • PROJEKT EDUKACYJNY
  PROJEKT EDUKACYJNY
 • PROJEKT EDUKACYJNY
  PROJEKT EDUKACYJNY
 • PROJEKT EDUKACYJNY
  PROJEKT EDUKACYJNY
 • PROJEKT EDUKACYJNY
  PROJEKT EDUKACYJNY
 • PROJEKT EDUKACYJNY
  PROJEKT EDUKACYJNY

Ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Mutyzm wybiórczy – o lęku bez lęku”

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022 uczniowie zespołu klasowego IV-V wzięli udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym – „Mutyzm wybiórczy – o lęku bez lęku”, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Celem przedsięwzięcia było rozpowszechnienie wiedzy o zaburzeniu lękowym, jakim jest mutyzm wybiórczy oraz zapewnienie wsparcia dzieciom dotkniętym lękiem przed mówieniem. Projekt promował postawy życzliwości, otwartości
i empatii. Milczące dzieci są bowiem wśród nas…

           Od października do grudnia uczniowie wraz z wychowawcą realizowali zadania wskazane przez organizatorów – Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”. A więc po pierwsze przystąpili do realizacji części teoretycznej. Jej celem było zdobycie wiedzy o zaburzeniu lękowym, jakim jest mutyzm wybiórczy. Następnie przyszedł czas na część praktyczną. Podczas kolejnych lekcji wychowawczych uczniowie rozwiązywali zadania o 3 stopniach trudności. Ostatnie zadania polegały na napisaniu krótkich wypowiedzi na temat „Jak rozumiesz słowa - milczenie nie zawsze jest złotem?”
oraz zaprojektowaniu
i stworzeniu plakatu dotyczącego mutyzmu wybiórczego. 

Po wysłaniu prac do weryfikacji, w styczniu nadeszła wiadomość o zaliczeniu zadań. W ten oto sposób uczniowie zespołu klasowego IV-V uzyskali certyfikat – dyplom uznania Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”.

 

Tekst: Iwona Chojnacka