DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

2022-04-05

Aktualności » DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

 • BANER
  BANER
 • ZAŚWIADCZENIE
  ZAŚWIADCZENIE
 • PLAKAT
  PLAKAT
 • PLAKAT
  PLAKAT
 • PLAKAT
  PLAKAT
 • PLAKAT
  PLAKAT
 • ZAŚWIADCZENIE
  ZAŚWIADCZENIE
 • ZAŚWIADCZENIE
  ZAŚWIADCZENIE

Pomimo panującej pandemii udało nam się zorganizować wiele działań w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2022.  Od lutego
do marca w szkole prowadzona była akcja pod hasłem ,,Działajmy razem!”. 

Na godzinach wychowawczych, zajęciach komputerowych w klasach młodszych i na informatyce w klasach starszych przeprowadzono pogadanki i dyskusje 
na temat bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych i zasobów Internetu. 

W tym roku po raz pierwszy uczniowie brali udział w lekcji online „Sieciaki – Poznaj bezpieczny internet” oraz „Sieciaki – Jestem ok! Lekcje oparte były
o fabułę projektu edukacyjnego Sieciaki.pl. Śledząc walkę drużyny Sieciaków
ze złymi Sieciuchami: Kłamaczem, Bełkotem, Kradziejem i Śmieciuchem, uczniowie poznawali podstawowe zagrożenia online, jak cyberprzemoc, nadużywanie sieci, kontakty z obcymi osobami oraz zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Lekcje z wykorzystaniem serii kreskówek poprowadził autor projektu Sieciaki - Łukasz Wojtasik.

Z okazji obchodów Tygodnia Bezpiecznego Internetu, w naszej szkole, został również ogłoszony konkurs pod hasłem „Bezpieczeństwo w Internecie”. Uczniowie mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną, graficzną w aplikacji Paint lub pracę multimedialną. W konkursie zostali wyróżnieni wszyscy uczestnicy konkursu. Prace zarówno plastyczne, graficzne jak
i multimedialne były na wysokim poziomie. 

Były to bardzo ciekawe zajęcia a duże zaangażowanie uczniów świadczyło o wiedzy jaką dzieci już posiadają w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Po takim szkoleniu każdy uczeń będzie na pewno rozważniej traktował wirtualne znajomości, zakupy czy reklamy. 

Organizatorzy: Iwona Chojnacka, Ewa Tymińska

Tekst: I. Chojnacka