KĄCIK ZDROWIA w ramach innowacji pedagogicznej „Idziemy razem ku zdrowiu”.

2021-06-24

Aktualności » KĄCIK ZDROWIA w ramach innowacji pedagogicznej „Idziemy razem ku zdrowiu”.

W II półroczu roku szkolnego 2020/2021 uczniowie naszego ośrodka zostali zaproszeni przez organizatorów innowacji do popularnych obecnie challengów. Wyzwania te miały charakter klasowych rozgrywek sportowych. 

Wśród nich wyróżnić można:

- challenge#ĆWICZĘ_LICZĘ_KROKI#razem_ku_zdrowiu#I_love_SPORT

Wyzwanie miało charakter konkursu sportowego. Jego celem było wykonanie przez uczniów danej klasy, jak największej ilości kroków podczas aktywności ruchowych na zajęciach z wychowania fizycznego. Kroki liczone były za pomocą krokomierza na leśnej ścieżce zdrowia.

Gratulacje dla zwycięskich klas! 

 

Załącznik nr 1 – Rozstrzygnięcie konkursu.

Załącznik nr 2 – Galeria zdjęć.

 

- challenge#GIMNASTYKA#razem_ku_zdrowiu#I_love_SPORT

Zadanie polegało na wykonaniu przez chętnych, gimnastyki wg wybranego układu tanecznego, a następnie nominowanie do zabawy kolejnej grupy. Do wyświetlenia gimnastyki, zespoły zastosowały technologię komputerową – tablicę interaktywną lub laptopa. 

Zachęcamy do zapoznania z propozycjami ćwiczeń ruchowych połączonych z tańcem. Gimnastyka jeszcze nigdy nie była tak przyjemna. Nie uwierzycie póki nie spróbujecie!

 

Załącznik nr 3 – Linki z układami tanecznymi do gimnastyki.

 

Tekst: J. Wachowska