INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI IV TRANSZY PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” w ramach WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA - 2021 r.

2021-05-17

Aktualności » INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI IV TRANSZY PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” w ramach WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA - 2021 r.

 • Za życiem
  Za życiem

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy informuje, iż w ramach funkcjonowania Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego uruchamia realizację zajęć specjalistycznych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowanych realizacją bezpłatnej terapii z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju w zakresie:

 • rehabilitacji/ terapii ruchowej,
 • logopedii (surdologopedii, neurologopedii),
 • terapii pedagogicznej (w tym z surdopedagogiem, tyflopedagogiem);
 • terapii psychologicznej,
 • Integracji  Sensorycznej.

Warunkiem zakwalifikowania dziecka do udziału w Programie jest:

 1.       Złożenie wniosku rodzica/opiekuna prawnego (druk dostępny w sekretariacie ośrodka lub na stronie www.soswslupca.pl - zakładka „Za Życiem”), jakodokumentu wskazującego na potrzebę objęcia wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością.
 2.       Zaświadczenie lekarskie od lekarza pediatry lub innego specjalisty, pod opieką medyczną którego jest dziecko (druk dostępny w sekretariacie ośrodka lub na stronie www.soswslupca.pl - zakładka „Za Życiem”) lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 3.       Prosimy o udostepnienie  dokumentacji medycznej lub innego specjalisty opisującej  zaburzenia
  w rozwoju dziecka (np. diagnoza medyczna, diagnoza specjalistyczna uzasadniająca potrzebę objęcia dziecka pomocą lub potwierdzająca korzystanie z pomocy specjalistycznej w innej placówce np. NFZ, placówce oświatowej, poradnia specjalistycznej, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).
 4.       Rodzice dzieci zakwalifikowanych wcześniej do  Programu, zobowiązani są zaktualizować informacje o zamiarze kontynuacji uczestnictwa dziecka w zajęciach w bieżącym roku na odpowiednim formularzu (druk dostępny w zakładce „Za Życiem”, na stronie www.soswslupca.pl)

 Jednocześnie informujemy, że:

 1.       W sytuacji  wpłynięcia zbyt dużej ilości wniosków o objęcie dziecka wspomaganiem rozwoju, z uwagi na ograniczone środki,  w pierwszej kolejności zajęciami będą obejmowane dzieci najmłodsze (w wieku od 0-3 lat) z najpoważniejszymi zaburzeniami rozwoju.
 2.       Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, stosujemy podczas kontaktów i zajęć zasady i wytyczne aktualnie obowiązujące w naszym kraju – zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.
 3.       Rekomendujemy ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku. Do Państwa dyspozycji podajemy adres e- mailowy: dyrektorsosw@wp.pl oraz telefon (63) 275-20-18, pod którym uzyskacie informacje w sprawie naboru do programu, które są również dostępne na stronie internetowej:www.soswslupca.pl. Informacji szczegółowych udziela także koordynator programu:  Danuta Lewandowska (63) 275-20-18 wew. 227,e- mail: danuta.lewandowska@soswslupca.pl