zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
                                Komentarze

Stowarzyszenie AKTYWNI i RADOŚNI

Stowarzyszenie "AKTYWNI i RADOŚNI" jest pozarządową organizacją pożytku publicznego. Działalność oparta jest o społeczną pracę członków.

Prezesem stowarzyszenia jest p.Katarzyna Wilińska - Pałasz.

Stowarzyszenie powstało dzięki inicjatywie i zaangażowaniu nauczycieli Ośrodka i rodziców naszych wychowanków.

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym od 31.12.2010 r. Numer KRS: 0000374895      

REGON 301638050
     

Konto: BS Słupca  nr   89 8542 0001 0038 9150 0463 7353
                           

Zarząd Stowarzyszenia:
- przewodnicząca –  p.Katarzyna Wilińska - Pałasz
- z-ca  – p.Joanna Andrzejewska
- skarbnik – p.Ewa Kierzek - Gulczyńska

Komisja Rewizyjna:
p.Jolanta Rogalska                                    
p.Anna Czajkowska
p.Anna Błażejewska

Regon: 301638050

Konto: BS Słupca nr 89 8542 0001 0038 9150 0463 7353

§ 7
Celami stowarzyszenia są:
- działania na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym,
- pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnienie funkcji społecznych i zawodowych,
- upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród ludzi młodych,
- ułatwienie młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami,
- promocja kultury, w szczególności tworzonej przez młodych ludzi i do nich adresowanej,
- działania na rzecz rozwoju wsi, rolników i członków ich rodzin,
- działania zwiększające udział młodych ludzi w działalności stowarzyszenia,
- ochrona praw młodego człowieka, szczególnie w szkole,
- propagowanie idei samorządności wśród ludzi młodych,
- promocja ekologii i ochrony środowiska,
- promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych,
- zagospodarowanie czasu wolnego naszej młodzieży,
- działania zmierzające do wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- poszerzenie współpracy międzynarodowej,
- profilaktyczne działania informacyjne, edukacyjne, opiekuńcze, wychowawcze w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie u dzieci i młodzieży,
- organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

Zapraszamy do Aktualności i Galerii zdjęć

*******************************************************************************************************
******************************************************************************************

Projekt pod nazwą Bądźmy Sprawni i Radośni współfinansowany ze środków PFRON od 15.08 - 30.11.2014r.zobacz AKTUALNOŚCI i GALERIĘ ZDJĘĆ