zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
                                Komentarze

Kadra Ośrodka

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

mgr Anna Mydłowska - dyrektor SOSW
mgr Barbara Woźniak - wicedyrektor ds. szkół
mgr Danuta Lewandowska - wicedyrektor ds. wychowawczych


W celu realizacji zadań statutowych w ośrodku zatrudnieni są:
 Pracownicy pedagogiczni:
1) nauczyciele i nauczyciele-wychowawcy
2) pedagog
3) psycholog
4) inni specjaliści w zależności od potrzeb pedagogiczno-psychologicznych uczniów/wychowanków
 Pracownicy niepedagogiczni:
1) pracownicy administracji
2) pracownicy obsługi.