Biblioteka ICIM

Biblioteka ICIM

 ICIM czyli
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej 


     

         W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” nasza szkoła otrzymała wyposażenie takiego centrum. 
           W jego skład wchodzą cztery stanowiska komputerowe wraz z najnowszym oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne (skaner/kopiarka/drukarka) oraz pakiet słowników i encyklopedii multimedialnych (Powszechna encyklopedia PWN edycja 2007; Atlas świata PWN edycja 2007; Słowniki PWN Portal: Słownik języka polskiego, Słownik wyrazów obcych).
          Nasze centrum mieści się w bibliotece i służyć ma wszystkim uczniom oraz pracownikom szkoły do celów dydaktycznych i wychowawczych: czyli można tam m.in. przygotowywać referaty, notatki, poszukiwać wiadomości na lekcje, rozwijać zainteresowania. Z centrum można korzystać przed lekcjami jak i po nich. Szczegółowe zasady korzystania z niego określa regulamin. Komputer multimedialny służy do przeglądania multimedialnych programów edukacyjnych, dostępnych w bibliotece szkolnej oraz do wyszukiwania informacji w Internecie, potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych, tworzenia, gazetki szkolnej.
Z Centrum korzystać mogą nieodpłatnie wszyscy uczniowie i pracownicy Ośrodka na zasadach określonych w regulaminie.

BIBLIOTEKA 

Biblioteka szkolna w Specjalnym Ośrodku Szkolno
Wychowawczym w Słupcy

Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy Ośrodka. Zasady korzystania z wypożyczalni zawiera Regulamin.

Informacje o najnowszych o wydarzeniach związanych z działalnością biblioteki szkolnej - uroczystościach, imprezach, podejmowanych zadaniach, konkursach - przeczytasz w dziale AKTUALNOŚCI.
Poznasz bohaterów książek, przeniesiesz się do krainy marzeń !!! Umiejętność czytania jest darem. Darem, który poza zwykłym przekazywaniem informacji może sprawiać wiele przyjemności czytającemu. 

PROŚBA KSIĄŻKI 
1. Zanim zaczniesz mnie czytać, umyj ręce.
2. Nie czytaj mnie podczas jedzenia.
3. Nie zaginaj moich rogów.
4. Nie pisz i nie rysuj na moich kartach.
5. Obłóż mnie w papier lub folię.
6. Nie śliń palców przy przewracaniu moich kartek.
7. Nie skręcaj mnie, gdy jestem cienka.
8. Podklejaj mnie, gdy jestem uszkodzona.
9. Nie czytaj mnie przy słabym świetle.
10. Przerwę w czytaniu zaznacz zakładką, a mnie odstaw na półkę.