AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

News

Innowacja pedagogiczna - ..Ratuj Życie..

13.06.2019

 Innowacja pedagogiczna - ..Ratuj Życie..

10 czerwca 2019r. odbyło się podsumowanie Innowacji pedagogicznej – „ Ratuj życie”. Przez okres 8 miesięcy uczniowie naszego ośrodka aktywnie uczestniczyli w działaniach kształtujących odpowiednie postawy społeczno – moralne wobec napotykanych sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Poznali podstawowe zasady udzielania I pomocy przedmedycznej.
  W warsztatach brali udział uczniowie VII i VIII klas szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, zasadniczej szkoły zawodowej oraz uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy.
Innowację pedagogiczną prowadziły: p. I. Chojnacka, p. I. Schoen i p. I. Łysiak.

Tekst:I.Łysiak
Zdjęcia I.Schoen, I.Chojnacka.

« inne aktualności