AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

News

Ogłoszenie o naborze kadry

12.03.2019

 W związku z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem wiodącego OŚRODKA KOORDYNACYJNO–REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO na terenie POWIATU SŁUPECKIEGO w zakresie organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (realizacja programu rządowego kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” finansowanego z budżetu państwa),

ogłasza się nabór kadry do prowadzenia następujących zajęć:

1. Terapia pedagogiczna
2. Terapia logopedyczna (w tym surdologopedia, neurologopedia)
3. Fizjoterapia/ terapia ruchowa
4. Zajęcia z tyflopedagogiem
5. Zajęcia z surdopedagogiem
6. Terapia w zakresie integracji sensorycznej
7. Terapia z psychologiem
O prowadzenie poszczególnych rodzajów zajęć mogą ubiegać się pedagodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia powyższych zajęć.
Zajęcia będą realizowane w okresie od 01.04. do 20. 12. 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13.
Zapytanie ofertowe stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Oferty należy składać do dnia 22. 03. 2019 r., do godz. 14: 00.

Dyrektor SOSW w Słupcy
Anna Mydłowska

Zapytanie_ofertowe     

Informacja_o_naborze_kadry_do_realizacji_zajęć

« inne aktualności