AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

News

Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

04.02.2019

Szkolna Inicjatywa Dnia Bezpiecznego Internety 2019:

1. Zgłoszenie szkoły do udziału w światowych obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu na stronie www.saferinternet.pl
2. Kampania reklamowo-informacyjna dotycząca obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu na szkolnej stronie internetowej.
3. Spotkanie w szkole z p. psychologiem, który wygłosi dla uczniów prelekcję pt. „Bezpiecznie korzystamy z portali społecznościowych”.
4. Na informatyce realizacja projektu ,,Zasady korzystania z internetu" oraz cykl lekcji o zagrożeniach w internecie.
5. Pogadanki poświęcone promowaniu zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz stosowania Netykiety - na godzinach wychowawczych - wg scenariuszy dostępnych na www.saferinternet.pl (wychowawcy klas).
6. Przeprowadzenie pogadanek dla rodziców na temat kontroli dostępu dzieci do internetu.
7. Cykliczne spotkania z policjantem (3) na temat rozpowszechniania pornografii w środkach masowego przekazu (psycholog, bibliotekarz).
8. Sporządzenie procedury reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego (psycholodzy, bibliotekarz).
9. Podsumowanie działań, przedstawienie projektów, rozstrzygnięcie konkursów.
10. Umieszczenie informacji o przebiegu obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2019 na szkolnej stronie internetowej.

Tekst: I.Chojnacka

« inne aktualności