AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

News

Nabór kadry do prowadzenia zajęć w ramach programu ..Za życiem..

10.10.2018

                                                                      Słupca, 10.10.2018 r.

Ogłoszenie o naborze kadry
do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
w Ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy


W związku z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu słupeckiego  w zakresie organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (realizacja programu rządowego kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” finansowanego z budżetu państwa),

ogłasza się nabór kadry do prowadzenia następujących zajęć:

1. Terapia pedagogiczna
2. Terapia logopedyczna
3. Fizjoterapia/ terapia ruchowa
4. Zajęcia z tyflopedagogiem
5. Terapia w zakresie integracji sensorycznej

O prowadzenie poszczególnych rodzajów zajęć mogą ubiegać się pedagodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia powyższych zajęć.

Zajęcia będą realizowane w okresie od 5.11. do 21. 12. 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13.

Zapytanie ofertowe stanowi załącznik 1. do niniejszego ogłoszenia.

Oferty należy składać w sekretariacie SOSW w Słupcy do dnia 24. 10. 2018 r., do godz. 10: 00,
na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 2. do niniejszego ogłoszenia.

Dyrektor SOSW w Słupcy
mgr Anna Mydłowska

Formularz_ofertowy, Zapytanie_ofertowe.

« inne aktualności