AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

News

Ogólnopolski Program Edukacyjny ..TWOJE DANE-TWOJA SPRAWA..

29.05.2018

W roku szkolnym 2017/2018 w SOSW realizowany był Ogólnopolski Program Edukacyjny „TWOJE DANE-TWOJA SPRAWA”. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.”
CELE GŁÓWNY
- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o treści związane z ochroną danych osobowych i prawa do prywatności.
CELE SZCZEGÓŁOWE
- poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka;
- kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.


W ramach realizacji programu zrealizowane zostały :

1.Zajęcia warsztatowe: Pilnuj swego…. skarbu drogiego! -chroń swoje dane osobowe, strzeż prywatności
• prywatność w internecie - dlaczego warto o nią zadbać?
• zagrożenia mobilne - jak przestępcy próbują ukraść dane z naszego smartfona?
2.Zajęcia warsztatowe:
• SOS - zagrożenia
• ransomware - trudno z nim walczyć, ale można go uniknąć
• bankowość elektroniczna - czy jest bezpieczna?
3.Zajęcia warsztatowe: Ratuj się kto może Antywirus... i co dalej? szyfrowanie - zagadnienie ważne nie tylko dla dużych firm
4.Spotkanie z prawnikiem omówienie przepisów prawa dotyczących ochronie danych osobowych
5.potkanie warsztatowe z psychologiem szkolnym- jak dbać o bezpieczeństwo w sieci
6.Zabawy z wykorzystaniem zasobów akademii .nask.pl z okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji
7.Spotkanie z pracownikiem banku informacyjno-warsztatowe Bezpieczna bankowość elektroniczna.

Wychowawcy przeprowadzili zajęcia poświęcone ochronie danych osobowych w ramach godzin wychowawczych, zajęć komputerowych i zajęć przysposabiających do pracy.

Tematyka ochrony danych osobowych była poruszana również podczas zebrań zespołów nauczycielskich.

Tekst i zdjęcia: I.Romańska

« inne aktualności