AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

News

Dzień Bezpiecznego Internetu

29.01.2018

     W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu – pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” wszystkie działania odbywać się będą na terenie szkoły i uczestniczyć w nich będą zespoły klasowe. Przewidziane są następujące działania:  
1_W ramach zajęć komputerowych oraz informatyki w trakcie lekcji uczniowie zapoznają się z informacjami na temat bezpiecznej pracy z komputerem i Internetam. Na godzinach wychowawczych, bibliotecznych zostaną przeprowadzone zajęcia na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i innych multimediów. Lekcje przygotowane z wykorzystaniem scenariuszy zamieszczonych na stronie www.dzieckowsieci.pl /oraz stronie poświęconej DBI, we wszystkich klasach szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej.
2_ We współpracy z Komendą Powiatową Policji w Słupcy wszyscy uczniowie będą brali udział w spotkaniu z policją, która przeprowadzi zajęcia w ramach profilaktyki na temat bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
3_ Dodatkowo uczniowie będą mieli przeprowadzone zajęcia edukacyjne na podstawie wcześniej obejrzanych filmów edukacyjnych (pt. „Zbrukana”). Po filmach omówione zostaną negatywne i pozytywne możliwości wykorzystania komunikatorów, skutki hejtu oraz sposoby radzenia sobie z nim.
4_Ponad to w sali informatycznej naszej szkoły zostanie umieszczona gazetka na temat bezpieczeństwa w Internecie z wykorzystaniem materiałów ze strony www.dzieckowsieci.pl.
5_Na stronie internetowej naszej szkoły http://www.soswslupca.pl umieścimy informację o udziale szkoły w obchodach DBI, treść naszej inicjatywy oraz na stronie www.saferinternet.pl – zgłoś inicjatywę (http://www.saferinternet.pl/dbi/zglos-inicjatywe-dbi.html).
6_ Rodzicom będziemy przekazywać ulotki informacyjno-edukacyjne na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i sposobów radzenia sobie z nimi.
Tekst i zdjęcia: I.Chojnacka

Zdjęcia: marzec 2018

Zdjęcia: luty 2018

« inne aktualności