AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

News

Prezentacja i obrona projektu gimnazjalnego

14.06.2017

 12 maja 2017 roku uczniowie II klasy gimnazjum L prezentowali przed komisją
efekt swojej półrocznej pracy. Tradycją naszej szkoły jest „ obrona” projektu. Uczniowie omawiają pracę i odpowiadają na pytania dotyczące wykonanej pracy. W odświętnych strojach, stają przed komisją, doskonaląc umiejętność autoprezentacji.
Tematy realizowanych w gimnazjum projektów dotyczą bliskiej życiu problematyki.
W roku szkolnym 2016/2017 gimnazjaliści planowali remont łazienki.
Koordynatorami projektu byli nauczyciele: p.Marzena Urbaniak i p.Monika Majewska.
Uczniowie realizujący projekt:
Kinga Walczak, Patrycja Woźniak, Remigiusz Widman, Bartosz Rumiński, Krystian Olejniczak, Dawid Okulski, Tomasz Manowski

Cele i zadania projektu
Cele ogólne:
- zaplanowanie , odpowiedni dobór materiałów potrzebnych do wykonania remontu;
- sporządzenie kosztorysu przedsięwzięcia;
- umiejętna korelacja wiedzy i umiejętności matematyczno- przyrodniczej;
- kształtowanie umiejętności poszukiwania i zdobywania informacji z różnych źródeł;
- rozwijanie umiejętności prezentowania wyników własnej pracy;
- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

Cele szczegółowe:
Uczniowie:
potrafią obliczyć pole powierzchni figury;
różnicują figury i bryły,
poprawnie wykonują wszelkie obliczenia ,
dokonują odpowiednich wyborów materiałów uwzględniając warunki, plan pomieszczenia,
zwracają uwagę na estetykę wykonanej pracy,
doskonalą nawyk systematycznej pracy i współpracy,
potrafią zaprezentować wyniki pracy ,
uwzględniają wiedzę ekologiczną;
korzystają z różnych źródeł informacji.
Zadania :
Należało:
- zaplanować remont łazienki:
•dokonać pomiarów, przedstawić plan pomieszczenia ,
•obliczyć pole odnawianych powierzchni ,
•dobrać materiały i urządzenia sanitarne uwzględniając plan pomieszczenia,
•skorelować wiedzę matematyczną z przyrodniczą, przedstawić, nawiązać do tematu ekologii, ochrony środowiska.
Dwie grupy projektowe bardzo dobrze wywiązały się z zadania i zaliczyły projekt.
W atrakcyjny sposób przedstawiły projekt . Wykonali poprawnie dokumentację i potrafili zaprezentować efekt swojej pracy. Komisja była pod dużym wrażeniem ich prac.
Gratulujemy uczestnikom i życzymy wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności w dorosłym życiu.

Trzecia grupa realizowała projekt:
Projekt Edukacyjny „Co to znaczy żyć zdrowo?”
Przez cały rok szkolny klasa III Gimnazjum pod opieką wychowawcy p. Anny Stoińskiej realizowała projekt edukacyjny.
Cele główne:
1.Poznanie wpływu odżywiania i aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.
2.Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
3.Poznanie wartości odżywczych różnorodnych potraw.
4.Wdrażanie do różnorodnych form aktywności fizycznej.
5.Doskonalenie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków.

Tekst:M.Urbaniak

« inne aktualności