AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

News

Najpiękniejsza palma wielkanocna

18.05.2017

    III edycja konkursu na „Najpiękniejszą palmę wielkanocną” dobiegła końca. W dniu
7 kwietnia 2017r. nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, połączone z rozdaniem dyplomów i nagród laureatom.
   Do konkursu została zaproszona cała społeczność szkolna. Jego zamierzonymi celami było uwrażliwianie uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych na wartości i tradycje rodzinne, rozwijanie w nich fantazji i wyobraźni oraz zainteresowań różnorodnymi technikami plastyczno – technicznymi.
   Dziękujemy Wam za olbrzymie zainteresowanie, zaangażowanie i poczyniony wkład pracy w przygotowanie prac. Gratulujemy i zapraszamy za rok!

Organizatorzy: J. Wachowska, A. Czajkowska
Tekst: J. Wachowska
Zdjęcia: M. Majewska


« inne aktualności