Ogłoszenie o naborze kadry specjalistycznej do realizacji wczesnego wspomagania rozwoju w ramach funkcjonowania WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy (IV transza programu „Za życiem”)

2021-05-18

Aktualności » Ogłoszenie o naborze kadry specjalistycznej do realizacji wczesnego wspomagania rozwoju w ramach funkcjonowania WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy (IV transza programu „Za życiem”)

 • Za życiem
  Za życiem

 

W związku z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem wiodącego OŚRODKA KOORDYNACYJNO–REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO na terenie POWIATU SŁUPECKIEGO  w zakresie organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (realizacja programu rządowego kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” finansowanego z budżetu państwa), w ramach realizacji IV transzy programu


ogłasza się nabór kadry specjalistycznej do realizacji następujących zajęć:

 •          rehabilitacji/ terapii ruchowej,
 •          logopedii (surdologopedii, neurologopedii),
 •          terapii pedagogicznej (w tym z surdopedagogiem, tyflopedagogiem);
 •          terapii psychologicznej,
 •          Integracji  Sensorycznej.

O prowadzenie zajęć specjalistycznych mogą ubiegać się nauczyciele, psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci zajęć specjalistycznych, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia powyższych terapii w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zajęcia będą realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13 lub w innym miejscu wskazanym lub zaakceptowanym przez Zamawiającego, w przewidywanym okresie od 07.06.2021 do 31.12.2021 r. - w terminach i formie zależnej od realnych możliwości związanych z aktualnym stanem funkcjonowania w obliczu zagrożenia COVID – 19.

 Zapytanie ofertowe stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 Oferty należy składać do dnia 31. 05. 2021 r., do godz. 12: 00 :

 •          w formie elektronicznej  poprzez pocztę mailową: dyrektorsosw@wp.pl  
 •          drogą pocztową, wysyłając wniosek na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca.
 •          bezpośrednio, w sekretariacie placówki, codziennie do godz. 14:00.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

Osobą do kontaktu w SOSW w Słupcy jest p. Danuta Lewandowska, (63) 275 20 18 wew. 227, e-mail:  danuta.lewandowska@soswslupca.pl

 

  DYREKTOR

  (-) Anna Mydłowska