OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU 2021

2021-03-30

Aktualności » OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU 2021

  • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
    Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
  • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
    Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Każdego roku 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Nasz ośrodek na znak solidarności z osobami z autyzmem włączył się w obchody tego wydarzenia, poprzez zorganizowanie zajęć muzyczno – ruchowych pt. „Taniec niebieskich szarf”, a na zajęciach plastycznych - ręką zamoczoną w niebieskiej farbie i odbitej na dużym arkuszu papieru uczestnicy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i przedszkolaki wraz z nauczycielami stworzyli plakat pt. „Serce dla autyzmu”. Można go podziwiać w holu głównym naszego ośrodka.

W ramach zajęć zdalnych dla uczniów zostały opracowane informacje na temat autyzmu i opublikowane na platformie Google Classroom. Dzięki ciekawym i atrakcyjnym materiałom uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę i świadomość na temat istoty tego schorzenia.

Wszystkie podjęte działania miały na celu zwiększenie wrażliwości naszych podopiecznych na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na główne problemy z jakimi borykają się osoby z autyzmem oraz ich najbliżsi (m.in. dyskryminacji, izolacji, braku wsparcia). Przeprowadzone zajęcia stacjonarne i on-line umożliwiły wśród społeczności szkolnej propagowanie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu i budowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec „inności”.

Organizatorzy: K. Błaszczyk-Grzelak, J. Wachowska, M. Gołębiak, A. Dębska, M. Jóźwiak, M. Majewska, S. Wiatrowska, I. Schoen, M. Adamczyk, M. Małysz, K. Siwińska, D. Kuźma

Tekst: K. Błaszczyk-Grzelak, M. Gołębiak