Kadra Ośrodka

O NAS » Kadra Ośrodka

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

mgr Anna Mydłowska - dyrektor SOSW

mgr Dorota Lewandowska - wicedyrektor ds. szkół

mgr Danuta Lewandowska - wicedyrektor ds. wychowawczych

 

 


W celu realizacji zadań statutowych w ośrodku zatrudnieni są:
 
Pracownicy pedagogiczni:

1) nauczyciele i nauczyciele-wychowawcy
2) pedagog
3) psycholog
4) inni specjaliści w zależności od potrzeb pedagogiczno-psychologicznych uczniów/wychowanków

 Pracownicy niepedagogiczni:
1) pracownicy administracji
2) pracownicy obsługi.