INFORMACJA O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

2020-10-21

Aktualności » INFORMACJA O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

Słupca, 21 października 2020 r.

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

w związku z potwierdzonym wynikiem koronawirusa SARS-Cov2 na terenie naszej placówki i brakiem możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków do realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w konsultacji z Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Słupcy, podjęta została decyzja o zawieszeniu zajęć w SOSW w Słupcy od 21.10.br. (środa) do 29.10.br. (czwartek) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do oddziałów:

  •          PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO
  •          SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  •          BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
  •          SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Jednocześnie informuję, że planowo będą realizowane zajęcia:

  •          REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE
  •          WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Powyższa decyzja wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

Dyrektor Specjalnego Szkolno-Wychowawczego
w Słupcy

/-/ Anna Mydłowska