Apel - Zagrożenia związane z nieprzestrzeganiem zasad higieny  

2020-02-27

Aktualności » Apel - Zagrożenia związane z nieprzestrzeganiem zasad higieny  

28.02.2020 r.  w związku z  potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem w naszym ośrodku odbył się apel na temat: Zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem zasad higieny.

 

Tekst i zdjęcia: I.Łysiak, I.Schoen