„IV Noworoczne kolędowanie”

2020-07-16

Aktualności » „IV Noworoczne kolędowanie”

   20 stycznia 2020r. w naszym ośrodku odbył się już po raz czwarty noworoczny koncert kolęd i pastorałek. Wykonawcami tych pięknych pieśni byli uczniowie szkoły podstawowej, szkoły przysposabiającej do pracy, uczestnicy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz przedszkolaki. Ta cykliczna impreza integracyjna umożliwia kształtowanie wśród dzieci tradycji noworocznych, uwrażliwia je na wartości rodzinne oraz rozwija w nich talenty artystyczne.

   Za zaangażowanie i wspaniałą zabawę wszystkie występujące grupy zostały nagrodzone przez organizatorów pamiątkowymi dyplomami.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Organizatorzy: M. Gołębiak, S. Wiatrowska, J. Wachowska, A. Adamczyk, K. Siwińska, A. Czajkowska, A. Błażejewska

Tekst: J. Wachowska